வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மொழிவது அற மொழி.
Mozhivathu Ara Mozhi
சொல்லப் படும் பொருளை சந்தேகம் நீங்கும் படி சொல்
Be articulate