வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மேன்மக்கள் சொல் கேள்.
Menmakkam Sol Kel
நல்லொழுக்கம் உடைய பெரியோர் சொல்லைக் கேட்டு நட
Follow the words of scholars