வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மூர்க்கரோடு இணங்கேல்.
Moorkarodu Inangel
மூர்க்க குணம் கொண்டவர்கள் உடன் பழகாதே
Do not have relationship with aggressive people