வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பழிப்பன பகரேல்
Pazhippena Pagarel
பிறர் பழிக்கும்படியான இழிவான சொற்களைக் கூற வேண்டாம்.