வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நொய்ய உரையேல்
Noyya Uraiyel
இழிவான மொழிகளைப் பேசாதே
Do not use abusive words