வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நிலையில் பிரியேல்
Nilaiyil Piriyel
உன்னுடைய கொள்கைகளில் இருந்து பின்வாங்காதே
Never compromise on your principles