வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கூடிப் பிரியேல்.
Koodi Piriyel
நல்லவரோடு நட்பு பாராட்டிய பின் பிரியாதே
Do not forsake good friends