வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கிழமைப்பட வாழ்.
Kizhamaipada Vaazh
உன் உடலாலும் பொருளாலும் பிறருக்கு நன்மை செய்து வாழ்