வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கடிவது மற.
Kadivathu Mara
யாரையும் கோபத்தில் கடிந்து பேசிவிடாதே
Never hurt someone with your words