வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
இயல்பு அலாதன செய்யேல்.
Iyalbu Alathana Seyyel.
நல்லொழுக்கத்துக்கு மாறான செயல்களைச் செய்யாதே
Never indulge in actions that display bad conduct