வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தந்தை தாய்ப் பேண்.
Thanthai Thaai Paen
உன் தாய் தந்தையரை அன்புடன் போற்றி காப்பாற்று
Love and care your parents