வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கண்டொன்று சொல்லேல்.
kandondru sollel
கண்ணாற் கண்டதற்கு மாறாக சொல்லாதே
Say what you see - Don't exaggerate