வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
ஊருடன் கூடிவாழ்
Oorudan Koodi Vazh
ஊர் மக்களோடு ஒற்றுமையாக இணைந்து வாழ வேண்டும்.
Live in harmony with neighbors/surroundings at your place